Photolithoautotroph

Photolithoautotroph үгийн тайлбар:

  • фотолитоавтотроф- нарнаас энергийн, органик бус нэгдлээс электроны, CO2-оос нүүрстөрөгчийн эх үүсвэрээ авдаг хоололт Жнь: ургамал

Similar Posts