Малын эмчийн бизнес хөтөлбөр

Ангилал: Мал эмнэлэг
Дуртай лист Шэйр
Хичээлийг хуваалцах
Page Link
Share On Social Media

Та юу сурах вэ?

  • Энэхүү сургалт нь амьтны анатоми, физиологийн тухай, түүний дотор эрхтэн, эд, эсийн бүтэц, үйл ажиллагааг цогцоор нь авч үзэх болно. Сургалтын төгсгөлд оюутнууд амьтны бие махбодь, хэрхэн ажилладаг талаар гүнзгий ойлголттой болох болно.

Сургалтын агуулга

Moдуль 1. Мал, амьтны өвчний төрөл хэлбэрүүд
Мал, амьтны өвчний төрөл хэлбэрүүд

  • М1Л01. Мал, амьтны зооноз өвчин /Эхинококкоз/
    20:10
  • М1Л02. Мал, амьтны гоц халдварт өвчин /Шүлхий/
  • М1Л03. Мал, амьтны паразит өвчин /Адууны стронгилез/
  • М1Л04. Мал, амьтны халваргүй өвчин, тэмцэх арга хэмжээ
  • Ойлголтоо шалгах тест

Moдуль 2. Нийгмийн хөгжлийн 5,0 систем ба мал эмнэлгийн биенес эрхлэх арга, хэлбэрүүд

Moдуль 3. Мал эмнэлгийн хууль, эрх зүй

Moдуль 4. Гадаад хэлний хэрэглээг сайжруулах

Moдуль 4. М1Л01. Нэмэлт материалууд

Moдуль 4. Малын эмчийн бизнес хөтөлбөрийн ойлголтоо шалгах тест

Оюутны үнэлгээ & сэтгэгдлүүд

Сэтгэгдэл байхгүй байна
Сэтгэгдэл байхгүй байна