Амьтны зан төлөв

Дуртай лист Шэйр
Хичээлийг хуваалцах
Page Link
Share On Social Media

Сургалтын тухай

This content is for Үнэгүй members only.
Login Join Now

Та юу сурах вэ?

  • Энэхүү сургалт нь амьтдын зан үйл, түүний эрүүл мэндэд гүйцэтгэх үүргийн талаар иж бүрэн ойлголт өгөх болно. Сургалтын төгсгөлд оюутнууд амьтдын зан үйлийн шалтгаан, зан үйлийн эмгэгийг хэрхэн оношлох, эмчлэх талаар гүнзгий ойлголттой болно.

Сургалтын агуулга

Модуль 1: Амьтны зан үйлийн танилцуулга
Амьтны зан үйлийн тойм Мал эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн хувьд амьтны зан үйлийг ойлгохын ач холбогдол Амьтны зан үйлийн ёс зүйн анхаарах зүйлс

  • Хичээл №1
  • Draft Lesson 2
    00:00

Модуль 2: Хөгжлийн болон нийгмийн зан үйл
Амьтны зан үйлийн хөгжлийн үе шатууд Амьтны нийгмийн зан байдал Амьтны бүлгүүдийн хоорондын харилцан үйлчлэл ба харилцаа холбоо

Оюутны үнэлгээ & сэтгэгдлүүд

Сэтгэгдэл байхгүй байна
Сэтгэгдэл байхгүй байна